Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Ciekawe spotkania dla przyszłych budowlańców

Młodzież ucząca się w Technikum Budowlanym w Strzałkowie doskonali swoje umiejętności na zajęciach praktycznych i pogłębia swoją wiedzę teoretyczną nie tylko na  lekcjach, ale także na organizowanych cyklicznie spotkaniach ze specjalistami z zakresu budownictwa.  

W  marcowych spotkaniach, których inicjatorką  była Katarzyna Świątek  nauczyciel przedmiotów zawodowych wzięli udział uczniowie wszystkich klas „budowlanki” .

Na początku marca spotkali się oni z Inspektorem  Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie, Grzegorzem Przywartym.  Tematem prelekcji było „Bezpieczeństwo w budownictwie”.

Uczniowie mogli  zapoznać się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony pracy, w tym m.in. z obowiązkami i prawami pracowników i pracodawców, a także               z zasadami kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na budowie. Prowadzący zwrócił szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy podczas obsługiwania  urządzeń elektrycznych, napędowych i pod ciśnieniem,  zapoznał też słuchaczy z procedurami postępowania w sytuacji wypadku  na budowie, podając przy tym liczne przykłady naruszenia zasad bhp w trakcie wykonywania robót budowlanych i ich konsekwencje.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również spotkanie z kierownikiem Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Słupcy, Jackiem Dranikowskim,  które  odbyło się 10 marca, adresowane. Uczniowie mogli się zapoznać z historią przepisów prawa budowlanego w Polsce od 1918 roku do dziś, z zadaniami Organów Administracji Architektoniczno- Budowlanej w zakresie wydawania pozwoleń na budowę i zadaniami Organów Nadzoru Budowlanego. Wykład pozwolił im zaktualizować swoją wiedzę na temat zasad wnioskowania o pozwolenie na budowę (na przykład na temat tego, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku). Mogli też usłyszeć o tym, jakie są zasady wnioskowania o remont lub rozbiórkę obiektu zabytkowego.

W gąszczu zmieniających się przepisów trudno się niekiedy odnaleźć, toteż tego rodzaju spotkania są cennym źródłem wiedzy na aktualne tematy, przydatnej także na egzaminach zawodowych. Uczniowie chętnie biorą udział w takich spotkaniach, zwłaszcza że mogą zadawać pytania dot. konkretnych zagadnień i rozwiewać swoje wątpliwości, korzystając z wiedzy i doświadczenia zaproszonych fachowców.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz