Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Wyznaczyli strefę objętą zakażaniem ptasią grypą wokół Jeziora Powidzkiego

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził, że w okolicach Jeziora Powidzkiego znajduje się ognisko wirusa ptasiej grypy – H5N1.

-Najważniejsze informacje: Wirus nie jest groźny dla ludzi! Akwen jeziora Powidzkiego nie zostaje zamknięty, jest dostępny dla mieszkańców, turystów, żeglarzy, wędkarzy etc.

W związku z pojawieniem się ptasiej grypy na tym terenie Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje rozporządzenie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Wyznaczona zostaje strefa objęta zakażeniem (mapka). W strefie można przebywać, poruszać się, z zachowaniem ostrożności w przypadku znalezienia padłych dzikich ptaków.

W strefie należy utrzymywać drób i inne ptaki w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach tak by ograniczyć ich kontakt z dzikimi ptakami W strefie nakazuje się stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem – odkażanie rąk i obuwia, zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami (tak by wirus nie był przenoszony dalej).

Służby gminne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą monitorować teren wokół jeziora, a padłe ptaki będą zabezpieczane i utylizowane. W przypadku znalezienia padłego ptactwa, fakt ten należy zgłosić do pracowników urzędów gmin odpowiednio: Powidz tel: 722323370, oraz Ostrowite tel: 783111874, gm. Słupca tel: 603586952, PIW Słupca tel: 632751983.

W strefie zabrania się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów gdzie gromadzone są drób lub inne ptaki. Strefa zostanie oznakowana poprzez ustawienie tablic o treści: „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków – strefa objęta zakażeniem” Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem.

Rozporządzenie obowiązywać będzie do dnia 31 maja 2023. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na bieżąco będą monitorować sytuację i badać pobierane próbki. W przypadku jakichkolwiek zmian – będziemy informować na bieżąco- czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 

„Nie zamykamy akwenu jeziora powidzkiego, ani plaż wokół jeziora.”

 


Najnowszy komentarz
  • Oby tylko wirus wiedział dokąd jest granica wyznaczona.

Dodaj komentarz