Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Mistrzowie kierownicy: Ścieżka parkingowa

Na Wasze zdjęcia naszych lokalnych Mistrzów czekamy pod adresem redakcja@twojaslupca.pl.


Najnowsze komentarze
  • co za problem? nie ma zakazu parkowania to można parkować

  • Prawo o ruchu drogowym
    „Art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
    1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
    2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;”

Dodaj komentarz