Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

1 700 000 zł na ulicę Sosnową

W poniedziałek w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych z samorządami wschodniej Wielkopolski. Jednym z beneficjentów jest Gmina Strzałkowo, która na budowę ul. Sosnowej otrzyma ponad 1 700 000 zł.

Podczas briefingu prasowego Wojewoda Michał Zieliński podpisał 19 umów, na kwotę ponad 22 mln zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia Wielkopolan oraz stworzenie lepszych warunków do rozwoju regionu.

Na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Sosnowa, dł. 0,7 km wraz z kanalizacją deszczową, ścieżką pieszo-rowerową, chodnikiem i oświetleniem w m. Strzałkowo” Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 719 689,39 zł. Całkowity koszt zadania to 3 428 669,32 zł.

Zadanie wykona firma IZBRUK Maciej Rybicki z Dziedzic.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz