Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

100 000 zł na inwestycje w Lądzie i Samarzewie

W sumie 100 000 z Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pozyskała Gmina Lądek.

Połowa tej kwoty przeznaczona zostanie na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ląd, gmina Lądek”. W ramach tego działania odnowiona ma zostać sala budynku Domu Ludowego.

Prace zostaną przeprowadzone w zakresie okładzin,  malowania ścian i sufitu, stolarki drzwiowej oraz robót instalacji wentylacyjnej i elektrycznej. Wkład własny z Funduszu Sołeckiego to 23 960 zł.

Pozostałe 50 000 trafi na zadanie w Samarzewie. Chodzi o zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym miejscu. Planowane roboty zakładają utwardzenie nawierzchni przed budynkiem sali edukacyjno-szkoleniowej
OSP z kostki brukowej.

Kostka zostanie także położona przy dwóch wiatach przystankowych. Ponadto zakupiona zostanie między nowa wiata przystankowa, uliczka ze słupem do placu zabaw, a także tablice ogłoszeniowe.

Wkład własny z funduszu sołeckiego na to zadanie to 23 605 zł.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz