Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

15 000 na sprzęt dla słupeckich stowarzyszeń sportowych

Środki finansowane dla słupeckich stowarzyszeń sportowych przekazało Miasto Słupca.

-Po 5 tysięcy złotych trafi do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kopernik”, Klubu Piłkarskiego Słupczanka i Słupeckiego Towarzystwa Tenisowego na zakup sprzętu sportowego.

Środki pochodzą z Misnisterstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dziękuję Panu Radnemu Robert Popkowski za wsparcie słupeckiego sportu- mówi burmistrz, Michał Pyrzyk.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz