Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

312 000 zł na sport w mieście

Jest już decyzja dotycząca podziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca.

Na ten cel samorząd przeznaczy 312 000 zł. To o 50 000 zł więcej niż w poprzednim roku.

W nawiasach podajemy kwoty przekazane w 2020 roku.

1. Słupecki Klub Piłkarski Słupca 115 000 zł (110 000 zł)
2. Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” w Słupcy 72 000 zł (44 000 zł)
3. Klub Sportowy Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Słupcy 66 000 zł (58 000 zł)
4. Kobiecy Klub Piłkarski Słupczanka Słupca 18 000 zł (0 zł)
5. Słupeckie Towarzystwo Koszykówki „GROM” w Słupcy 15 000 zł (26 000 zł)
6. Międzyszkolny Klub Sportowy w Słupcy 14 000 zł (15 000 zł)
7. Słupeckie Towarzystwo Tenisowe w Słupcy 12 000 zł (9 000 zł)

-Poza tymi środkami stowarzyszenia sportowe mogą ubiegać się o dotacje w ramach ogłoszonych konkursów na wsparcie realizacji zadań w ramach pożytku publicznego z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (25 tysiące złotych) oraz Wypoczynku dzieci i młodzieży (20 tysięcy złotych).Uprawnione podmioty swoje oferty mogą składać w Urzędzie Miasta Słupcy do 29 stycznia 2021 roku- informuje burmistrz, Michał Pyrzyk.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz