Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

380 000 zł na sport w mieście

Środki na na zadania z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca na rok 2023 podzieliło Miasto Słupca.

-Pula środków na zadania z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca na rok 2023 może zostać zwiększona w trakcie roku budżetowego.

Poza tymi środkami stowarzyszenia sportowe mogą ubiegać się o dotacje w ramach ogłoszonych konkursów na wsparcie realizacji zadań w ramach pożytku publicznego z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz Wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uprawnione podmioty swoje oferty mogą składać w Urzędzie Miasta Słupcy do 10 lutego 2023 roku-informuje burmistrz, Michał Pyrzyk.

W nawiasach podajemy kwoty przekazane przez miasto na sport w 2022 roku.

 

1. Słupecki Klub Piłkarski Słupca – 140 000 zł (138 000 zł)
2. Klub Sportowy Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Słupcy – 92 000 zł (91 000 zł)
3.Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” w Słupcy – 82 000 zł (79 000 zł)
4. Kobiecy Klub Piłkarski Słupczanka Słupca – 21 000 zł (20 000 zł)
5. Słupeckie Towarzystwo Koszykówki „GROM” w Słupcy -16 000 zł (16 000 zł)
6. Międzyszkolny Klub Sportowy w Słupcy – 16 000 zł (15 000 zł)
7. Słupeckie Towarzystwo Tenisowe w Słupcy – 13 000 zł (13 000 zł)


Brak komentarzy

Dodaj komentarz