Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

5 milionów dla Gminny Ostrowite

Kolejne środki na nowe inwestycje pozyskał samorząd Gminy Ostrowite.

-Decyzją Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2023r. zwiększony został plan dotacji celowych na bieżący rok o kwotę: 5 000 000.00 zł.

Środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa i przeznaczone są na zadanie: ,,Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków „.

Łączny koszt inwestycji to 6 250 000.00 zł, różnicę stanowi wkład własny gminy. Zadanie obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej w m. Giewartów Holendry i Andrzejewo, kolejny etap, modernizację stacji uzdatniania wody w Kąpielu, modernizację przepompowni ścieków, zaopatrzenie oczyszczalni i SUW w instalacje OZE, zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci wodociągowej, niezbędnej do realizacji obowiązku wynikającego ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kolejny etap.

Serdecznie dziękujemy Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu!-relacjonuje wójt, Mateusz Wojciechowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *