Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

64 500 000 zł w budżecie Gminy Słupca

Budżet na 2022 rok przyjęli dziś radni Gminy Słupca.

Dochody samorządu wyniosą około 64 500 000 zł, a wydatki około 73 320 000. Daje to deficyt w kwocie około 8 809 000 zł, który zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych, programu Rosnąca Odporność oraz dofinansowania z Programu Polski Ład. 

Do najważniejszych wydatków Gminy należeć będą przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w Józefowie i Kątach (pozyskana dotacja około 4 250 000 zł + 940 000 zł wkład własny Gminy), a także budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie (około 1 730 000 zł), dotacja dla OSP Młodojewo na zakup auta (50 000 zł), dotacja dla szpitala na zakup ultrasonografu (10 000 zł), infrastruktura drogowa (500 000 zł).

Budżet wszyscy radni poparli jednogłośnie.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz