Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

„7 cudów natury w obiektywie”

Album z fotografiami przyrody z naszego regionu został wydany w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska.

-Jerzy Orchowski w ramach przyznanego przez Radę Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” grantu otrzymał dofinansowanie w kwocie 16 218,00 zł, na zadanie pn. „7 cudów natury w obiektywie”. Celem zadania była promocja i popularyzacja walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych 7 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, poprzez wydanie albumu ze zdjęciami, promując tym samym walory przyrodniczo – kulturowe obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016- 2023.

W ramach projektu wydany został 217- stronicowy album, wydrukowany w ilości 350 sztuk, zawierający fotografię zwierząt, przyrody, krajobrazów i obiektów zabytkowych z terenu gmin wchodzących w skład naszego Stowarzyszenia (tj. miasta Słupcy oraz gmin: Słupca, Strzałkowo, Lądek, Zagórów, Powidz, Ostrowite).

Albumy przekazane zostaną do urzędów gmin aby promować najcenniejsze walory kulturowo-przyrodnicze obszaru Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Cieszy nas, że wniosek złożony przez Jerzego Orchowskiego został wysoko oceniony przez Radę i mogliśmy przyczynić się do wzmocnienia tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru- czytamy na stronie stowarzyszenia.

 

 

FOTO: Unia Nadwarciańska


Brak komentarzy

Dodaj komentarz