Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

8 milionów na drogę Orchowo-Osówiec

Do końca listopada 2023 roku ma zostać wyremontowana droga Orchowo-Osówie. Dofinansowanie na ten cel pozyskał Powiat Słupecki.

-Kolejny sukces Zarządu Powiatu Słupeckiego. Wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3033P na odcinku Orchowo – Osówiec” został przyjęty do dofinansowania.

 

 

Przyznana kwota to 7 996 800,00 zł. (98% wartości zadania).W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga o długości ok. 2600 m na odcinku Orchowo – Osówiec w gminie Orchowo, zostaną wykonane chodniki, a także zostaną ułożone nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Przyczyni się to do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz poprawi płynność ruchu, co w konsekwencji zmniejszy emisję spalin, emisję hałasu, polepszy warunki akustyczne na terenach graniczących z inwestycją.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz