Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Absolutorium dla burmistrza

 

Kilka ważnych inwestycji oraz przygotowanie się na pozyskanie nowych środków unijnych – to główne założenia budżetu Miasta i Gminy Zagórów w 2013 roku. Na wczorajszej sesji radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z jego wykonania oraz udzielili absolutorium burmistrzowi.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok i podjęcie decyzji w sprawie absolutorium dla Burmistrza, to najważniejsze kwestie, którymi zajęli się radni na wczorajszej sesji Rady Miasta.

Budżet Miasta i Gminy Zagórów w 2013 roku, zamknął się w kwotach blisko 27 mln zł po stronie dochodów i 28 mln zł po stronie wydatków. Deficyt sfinansowany został kredytem bankowym i wolnymi środkami z ubiegłych lat. Największą część wydatków w budżecie, tradycyjnie stanowiła oświata, nie zabrakło jednak kilku ważnych inwestycji. – Ten budżet był tak skonstruowany, abyśmy mieli w następnych latach możliwość sięgnięcia po jak największe środki unijne, pochodzące z  nowej perspektywy. Choć był to okres zaciskania pasa, nie zaciągaliśmy w tym czasie żadnych kredytów, to tych inwestycji i tak uzbierało nam się sporo – mówił burmistrz, Wiesław Radniecki. Chodzi m.in. o budowę targowiska „Mój Rynek”, przebudowę drogi Grabina- Stawisko, cyfryzację kina w Zagórowie, czy przebudowę garaży OSP.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedłożone zostało pod głosowanie. Radni nie mieli wątpliwości i jednomyślnie dokument przyjęli, udzielając tym samym absolutorium burmistrzowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *