Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Absolutorium dla wójta w Ostrowitem

Rada Gminy Ostrowite udzieliła Wójtowi Mateuszowi Wojciechowskiemu jednogłośnie absolutorium i wotum zaufania. Sesja absolutoryjna, na której Wójt przedstawił Raport o stanie za rok 2019 miała miejsce we wtorek.

Sytuacja finansowa gminy, terminowa realizacja planowanych inwestycji, a także poziom świadczenia usług publicznych świadczą o stabilnym stanie naszego samorządu- tłumaczył.

Raport zawiera dane statystyczne oraz informacje o realizowanych przez wójta i urząd gminy zadaniach w 2019 rok.

Wotum zaufania udzielono 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 wstrzymujących się. To druga taka sytuacja.

W części absolutoryjnej sesji rady gminy, skarbnik – Jolanta Rzemyszkiewicz przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r., które uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Rok 2019 był kolejnym rokiem zakończonych i rozpoczętych nowych inwestycji. Za udzieleniem Wójtowi absolutorium głosowało 15 radnych a 0 wstrzymało się od głosu.

Podziękowania dla skarbnik Jolanty Rzemyszkiewicz i Elżbiety Paulinskiej, sekretarz Gminy a zarazem zastępcy Wójta Małgorzacie Wesołowskiej, Radzie Gminy, pracownikom urzędu gminny, sołtysom oraz wszystkim kierownikom jednostek i organizacjom za czuwanie nad gminnym budżetem złożyli wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz