Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Anmar nagrodzony

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Anmar ze Słupcy zostało laureatem konkursu Działania godne uwagi. Inicjatywa stowarzyszenia, jaka zdobyła uznanie kapituły to projekt Miejska Karta Seniora.

Przypomnijmy, że konkurs Dziania Godne Uwagi został ogłoszony w styczniu tego roku. Jest on częścią projektów pod nazwą Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej oraz „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektu Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Konkurs był organizowany przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie. Jego celem było upowszechnianie działań zrealizowanych przez wielkopolskie podmioty ekonomii społecznej na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.W sumie do plebiscytu zgłoszono 112 inicjatyw w tym 11 z subregionu konińskiego. Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta w Słupcy nominował projekt Miejska Karta Seniora zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Anmar. Wczoraj w Poznaniu odbyła się uroczysta gala konkursu, na której ogłoszono jego wyniki. Laureatów wyłaniała specjalnie powołana kapituła oraz internauci podczas głosowania za pośrednictwem fejsbuka. W sumie nagrodzono 25 działań, w tym 5 z subregionu konińskiego. Słupecka inicjatywa została jednym z laureatów. Statuetkę i dyplom odebrał Marcin Pietrzykowski. Laureaci konkursu będą mieli możliwość promocji swoich inicjatyw w wielkopolskich mediach oraz w okolicznościowej publikacji, w której będą opisane wszystkie nagrodzone inicjatywy.

FOTO/TEKST: Arleta Kolska-Hypka


Najnowszy komentarz
  • gratulujemy!!!

Dodaj komentarz