Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Badania nie stwierdziły zanieczyszczenia wody Jeziora Powidzkiego

Swoją odpowiedź dotyczącą zanieczyszczenia Jeziora Powidzkiego na zapytania skierowane przez jedną z posłanek opublikował wójt Gminy Powidz, Jakub Gwit.

O sprawie pisaliśmy TUTAJ.-Odnosząc się do wystąpienia Pani Paulina Hennig-Kloska Posłanki na Sejm RP w sprawie stanu Jeziora Powidzkiego, informujemy że Urząd Gminy Powidz niezwłocznie po zgłoszeniu wystąpienia niepokojących zjawisk (przebarwień) na Jeziorze Powidzkim powiadomił Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Koninie, Posterunek Policji w Strzałkowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Na miejscu pobrane zostały próbki wody do badań laboratoryjnych. Sprawdzono również brzeg Jeziora pod kątem wylewania ścieków, jednakże nie znaleziono nic niepokojącego. W odpowiedzi z dnia 11.05.2022 roku Inspektor Ochrony Środowiska wyjaśnił, że badania nie stwierdziły zanieczyszczenia wody ściekami, substancjami pochodzenia przemysłowego, oleistego czy substancjami innymi niż o charakterze naturalnym. Jezioro to nasz wielki skarb, dlatego notorycznie trzeba podejmować działania służące negatywnym zjawiskom.

Już w 2020 roku Gmina Powidz oraz Gmina Ostrowite wraz z Wody Polskie RZGW w Poznaniu podpisały porozumienie w sprawie wspólnych działań w obszarze zlewni Jeziora Powidzkiego w tym: odtwarzania naturalnego charakteru brzegów jezior (w tym dokonywanie nasadzeń, które realizujemy), kontroli legalności urządzeń wodnych zlokalizowanych na jeziorach i w ich sąsiedztwie oraz wzajemne informowanie się o stwierdzonych nieprawidłowościach, podejmowanie działań w celu uzyskania wsparcia środkami zewnętrznymi, działania edukacyjne z zakresu gospodarki wodnej i jej ochrony.

Dla przykładu w zeszłym roku przeprowadzono przez Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego i inne instytucje (jak Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Wlkp, RDOŚ, Wody Polskie) szkolenie dla służb mundurowych z zakresu nieprawidłowości związanych z ochroną krajobrazu, ochroną przyrody i środowiska oraz postępowania w przypadku ich stwierdzenia na terenach objętych formami ochrony przyrody.

W celu obniżenia presji na linię brzegową jeziora wspólnie z Prezesem Powidzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. podjęliśmy decyzję o likwidacji pola campingowego Łazienki w Powidzu, znajdującego się nad samym brzegiem.Gmina Powidz dzięki wsparciu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład realizuje również budowę zlewni do ścieków z jednostek pływających, która powstanie przy ośrodku wypoczynkowym Łazienki i będzie pierwszą tego typu profesjonalną instalacją nad Jeziorem Powidzkim- informuje Jakub Gwit.

 

„Nie po to walczymy o stan Pojezierza Wielkopolskiego by ktoś uprawiał tu takie dziadostwo!”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *