Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Bank odrzucił wniosek o kredyt hipoteczny? Sprawdź główne powody

Rzadko kogo stać na zakup domu lub mieszkania za gotówkę. Najczęściej konieczne jest finansowe wsparcie banku. Niestety nie każdy zainteresowany otrzyma finansowanie na zakup wymarzonego M. Przedstawiamy główne powody odrzucenia wniosku kredytowego.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego nieodzownie związane jest z koniecznością poddania się szczegółowej ocenie zdolności kredytowej. Wnikliwa weryfikacja wynika z faktu, że z reguły jest to zobowiązanie na wysoką kwotę, które spłacane będzie w horyzoncie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. W takim okresie sytuacja finansowo-ekonomiczna kredytobiorcy ulec może diametralnej zmianie, co zaburzyć może terminową spłatę zaciągniętego długu. Z uwagi na wysokie ryzyko banku, rośnie liczba powodów, które mogą pokrzyżować plany związane z zakupem nieruchomości. Oto najważniejsze z nich.

Zbyt niskie dochody

Podczas oceny zdolności kredytowej bank w pierwszej kolejności bierze pod lupę wysokość, częstotliwość i źródło osiąganych przez wnioskodawcę dochodów. To właśnie ten element pomniejszony o comiesięczne koszty, związane m.in. z utrzymaniem rodziny, samochodu czy obsługą innych zobowiązań, daje odpowiedź na pytanie – czy kredytobiorca generuje nadwyżki finansowe pozwalające na spłatę kredytu hipotecznego. Jeżeli nie to należy przygotować się na odrzucenie wniosku. Ważna jest też jakość dochodów. Inaczej oceniane jest małżeństwo, w którym obie osoby posiadają umowę o pracę na czas nieokreślony, a inaczej osoba samotna zatrudniona w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Aby zwiększyć swoje szanse na tym etapie weryfikacji, warto przed złożeniem wniosku dokonać rewizji posiadanych kredytów i pożyczek, które w istotny sposób obniżają zdolność kredytową (pomniejszają osiągane dochody). Dobrze jest więc spłacić mniejsze zobowiązania i zlikwidować nieużywane karty kredytowe. W przypadku tych drugich bank bierze pod uwagę cały limit „plastiku”, a nie aktualne zadłużenie, co w wielu przypadkach mocno obniża ostateczny wynik analizy. Planując zaciągnięcie kredytu z dużym wyprzedzeniem, warto postarać się o dodatkowe źródła dochodów lub zwiększenie ich ramach wykonywanej już pracy. Dobrze jest także zapoznać się ze szczegółowymi poradnikami, które dostępne są w branżowych serwisach internetowych tj. finanse.rankomat.pl.

Wątpliwa historia kredytowa

Równie istotnym elementem, co dochody osiągane przez kredytobiorcę, jest jego dotychczasowa historia kredytowa. Aby ją poznać, i poddać odpowiedniej ocenie, banki sięgają do rejestrów Biura Informacji Kredytowej (BIK). Dzięki temu kredytodawca może zweryfikować, jak osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny radziła sobie ze spłatą dotychczasowych kredytów i pożyczek. W przypadku powtarzających się i rażących opóźnień w regulowaniu zobowiązań może dojść do zaostrzenia warunków finansowania, np. zostanie podwyższona marża, lub nawet do odrzucenia wniosku. 

Osoby, które chciałby wcześniej sprawdzić swoją historię kredytową mogą pobrać za pośrednictwem serwisu Biura Informacji Kredytowej stosowny raport. Pozwoli to na samodzielną weryfikację dotychczasowej dyscypliny płatniczej. Warto pamiętać, że jeśli doszło do opóźnień, a od całkowitej spłaty zobowiązania minęło min. 5 lat, to możliwe jest złożenie w BIK wniosku z prośbą o usunięcie tych danych z raportu.

Pozostaje jeszcze kwestia osób, które nigdy wcześniej nie spłacały żadnych kredytów i pożyczek. W efekcie nie posiadają one żadnej historii kredytowej. Z perspektywy banku jest to informacja niekorzystna, gdyż nie jest on w stanie ocenić, czy wnioskodawca jest solidnym dłużnikiem spłacającym w terminie swoje zobowiązania. Dlatego osoby planujące zaciągnięcie kredytu hipotecznego powinny kilka, a najlepiej kilkanascie miesięcy wcześniej, skorzystać z niewielkich pożyczek i spłacać je w terminie. W tym celu skorzystać można z debetu w koncie, z karty kredytowej lub kredytu na zakup sprzętu RTV. 

Kłopotliwa nieruchomość

Elementem odróżniającym kredyt hipoteczny od innych zobowiązań udzielanych przez banki jest obowiązkowe ustanowienie zabezpieczenia na kredytowanej nieruchomości. Przekłada się to na konieczność przedstawienia listy dokumentów związanych z przedmiotem finansowania. W trakcie analizy wniosku może okazać się, że cena domu lub mieszkania została zawyżona w stosunku do wartości rynkowej, a to przekłada się na konieczność podwyższenia wkładu własnego (aktualnie minimalny wkład własny to 20% wartości nieruchomości). Problemem może być też księga wieczysta nieruchomości zawierająca wpisy utrudniające swobodne korzystanie z budynku np. hipoteka czy służebność.

Warto gruntownie przeanalizować dostępne oferty

Mając na uwadze, że kredyt hipoteczny spłacany jest w wieloletnim horyzoncie czasowym, warto poświęcić kilka, a nawet kilkanaście miesięcy na właściwe przygotowanie się do zaciągnięcia tego typu zobowiązania. Niewielka różnica w oprocentowaniu może dać w perspektywie kilkudziesięciu lat oszczędności liczone w tysiącach złotych. Warto też przed złożeniem wniosku uporządkować finanse osobiste oraz zadbać o nienaganną historię kredytową. W poszukiwaniu najlepszej oferty przydatne mogą być rankingi i zestawienia kredytów hipotecznych. Jedno z takich rozwiązań dostępne jest pod adresem https://finanse.rankomat.pl/kredyty/hipoteczne/. Ranking pozwala szybko zweryfikować podstawowe parametry kredytów hipotecznych oraz porównać ich warunki cenowe.

*Artykuł sponsorowany