Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

„Baśniowa noc” w Sokolni

Na premierę filmu edukacyjnego „Spacer z historią Słupcy” do słupeckiego kina wszystkich chętnych zaprosiło Stowarzyszenie im. Apolinarego Szleuty.

Film powstał dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie. Otrzymało ono wsparcie finansowe na projekt „Magia Muzyki” w kwocie 20 000,00 zł i na „Baśniową Noc” w kwocie 19 016,00 zł z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Chodzi o operację pod nazwą: Kultywowanie lokalnego dziedzictwa obszaru LGD S-UN mająca na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz kultywowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów obszaru LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” oraz promocję obszaru poprzez realizację zadań grantowych pobudzających aktywność społeczną.

 

FOTO: M.Kosmalska-Zauer/UM Słupca/M.L. Rosołowscy


Brak komentarzy

Dodaj komentarz