Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Bezpiecznie w ruchu drogowym

W Szkole Podstawowej w Cieninie Zabornym odbył się gminny etap Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o Puchar Wójta Gminy Słupca.

Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny ze Szkół Podstawowych z Cienina Zabornego, Młodojewa, Kotuni oraz z Koszut, a także zawodnicy z Gimnazjum w Drążnej i z Kowalewa Opactwa. Każdy uczestnik etapu gminnego miał do rozwiązania test oraz do wykonania zadanie praktyczne, jakim była jazda rowerem po torze sprawnościowym. W teście dla szkół podstawowych znajdowało się 30 pytań, obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym oraz skrzyżowania. Testy dla gimnazjum obejmowały te same zagadnienia z tym , że pytań było 35. Tor sprawnościowy składał się z 5 przeszkód takich jak: korytarz z desek, rynna, slalom z ograniczeniem, przedmiot do przewożenia i slalom kółkowy (tzw. żmijka). Za zwycięską drużynę w całym turnieju uznało się ten zespół, którego suma zajętych miejsc jego uczestników we wszystkich konkurencjach była najmniejsza. Wśród podstawówek najlepsza okazała się placówka z Koszut, a wśród gimnazjów Drążna. Właśnie te zespoły będą reprezentować Gminę Słupca na turnieju powiatowym. Organizatorzy dziękują Ewie Romańskiej i Zofii Janickiej za pomoc w organizacji oraz przeprowadzeniu zawodów, a także wójt Gminy Słupca, Grażynie Kazuś za ufundowanie pucharów oraz pamiątkowych dyplomów, które wręczył sędzia główny turnieju Paweł Barański

Szkoły Podstawowe
1. SP Koszuty
2. SP Cienin Zaborny
3. SP Młodojewo
4. SP Kotunia

Gimnazjum
1. Gimnazjum Drążna
2. Gimnazjum Kowalewo Opactwo


Brak komentarzy

Dodaj komentarz