BO 2019: Muzyczny Ogród Retro

Zmiana wyglądu Skweru im. Apolinarego Szeluty jest ostatnim projektem w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. O szczegółach opowiadała nam jego autorka, Arleta Kolska-Hypka.