Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Bogatsi w nowe umiejętności

Kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie rozwijała swoje umiejętności zawodowe na zagranicznych praktykach w ramach projektu unijnego Leonardo da Vinci.

Od 23 marca do 11 kwietnia uczniowie klasy III Technikum Budownictwa oraz Technikum Architektury Krajobrazu brali udział w trzytygodniowym projekcie z programu unijnego Leonardo da Vinci, pod nazwą „Zagraniczny staż zawodowy szansą na lepszą przyszłość”. Projekt został napisany w 2012 roku przez Wiesławę Kraska. Pozyskane fundusze z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na całą inicjatywę wynosiły 64 767,00 euro i obejmowały szkoleniem zawodowym 30 uczniów tej placówki w roku szkolnym 2013-2014.

Aktualni uczestnicy wyjazdu należeli do ostatnich dwóch dziesięcioosobowych grup z tego projektu. Praktyki miały miejsce w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina i Branderburgii w jednym z Oddziałów we Frankfurcie nad Odrą. Uczniowie wykonywali praktyczne ćwiczenia z zakresu prac budowlanych i architektury krajobrazu. Uczestnicy stażu z branży budowlanej uczyli się montażu regipsów, budowy murów w różnych wiązaniach i budowy łuków, czytania rysunków budowlanych. Stażyści z architektury krajobrazu nabyli umiejętności obsługi niwelatora, budowy podjazdów dla niepełnosprawnych, układania kostki brukowej, czy też zakładania oczka wodnego. Językiem kontaktowym z instruktorem nauki był język niemiecki. Uczestnicząc w wycieczce do Poczdamu (ogród Sanssouci) i na Tropical Island zdobyli wiadomości dotyczące budowli i zagospodarowania terenów zielonych.

Poza pracą partner niemiecki, jak i strzałkowska szkoła zadbały o bogaty program spędzania czasu wolnego dla uczestników. Uczniowie wybrali się między innymi na kręgle, bilard, siłownię, czy też wycieczkę do Berlina, na wspinaczkę i strzelnicę. Dzięki wyjazdowi stali się ludźmi bardziej samodzielnymi, otwartymi na inną kulturę , inną rzeczywistość, bogatszymi w nowe umiejętności, a tym samym lepsze przygotowanie zawodowe i językowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *