Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Budują PSZOK w Lądku

Gmina Lądek realizuje projekt pod tytułem „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek”.

Głównym elementem punktu będzie plac utwardzony z wiatą pod kontenery otwarte.

Plac stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową dla pojazdów osobowych oraz pojazdów ciężarowych, miejsce wyładunku odpadów oraz powierzchnię magazynową.

Realizacja PSZOK obejmie także zakup kontenerów i pojemników na odpady, nasadzenia zieleni ochronnej, niezbędne sieci i instalacje, wykonanie oświetlenia i ogrodzenia.

Ruszyły prace budowlane, w trakcie podpisywania są umowy na dostawę wyposażenia. Projekt potrwa do 31.12.2019 roku. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 85% kosztów realizacji przedsięwzięci (528 529,51 zł).

Całkowita wartość projektu to 779 264,03 zł.


Najnowszy komentarz
  • Dlaczego przy kościele.

Dodaj komentarz