Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Budżet bez deficytu

Wstępny projekt budżetu na 2021 rok przedstawiła Gmina Ostrowite.

W planie finansowym na rok 2021 ustalono dochody budżetu w łącznej kwocie 27 447 661,34 zł, a wydatki 27 028 498,14 zł z czego wydatki majątkowe (na inwestycje) to 2 671 624,47 zł.

W ramach budżetu zaplanowano także spłatę kredytów z lat poprzednich w wysokości 992 195,02 zł.

W roku 2021 nie zaplanowano kredytu a limit zobowiązań w danym roku budżetowym ustalono do kwoty 1 073 031,82 zł.

W dochodach budżetu nie ujęto ewentualnych wpływów z dotacji zewnętrznych (wnioski złożono na łączną kwotę: 14 314 710,21 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano następujące zadania:

-Kanalizacja Kosewo Giewartów – 1 107 699,40 zł (I etap; II etap do 30.07.2022r.)
-Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 20 000,00 zł
-Wkład własny na przebudowę ul. Armii Krajowej w Giewartowie – 248 000,00 zł
-Wkład własny na budowę chodnika w m. Kąpiel – 40 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki)
-Modernizacja ul. Słonecznej w Ostrowitem – 104 759,20 zł (w tym Fundusz Sołecki)
-Modernizacja drogi gminnej Gostuń Sienno – 168 700,00 zł
-Montaż dwóch urządzeń pomiaru prędkości na sygnalizacji świetlnej w Ostrowitem – 20 000,00 zł
-Wkład własny na przebudowę drogi gminnej Siernicze Wielkie-Posada – 248 000,00 zł
-Wkład własny na przebudowę drogi gminnej w m. Michałowo – 132 000,00 zł
-Wkład własny za zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego – 230 000,00 zł (w tym 200 000,00 OSP Szyszłowo)
-Wkład własny na termomodernizację budynków szkół podstawowych z terenu gminy – 244 191,90 zł (I etap, II etap do 31.08.2022r.)
-Oświetlenie uliczne w miejscowościach:
-Koszary Jarockie – 15 000,00 zł
-Szyszłowo – 36 047,65 zł (w tym Fundusz Sołecki)
-Izdebno – 11 000,00 zł (Fundusz Sołecki)
-Kania – 6 000,00 zł (Fundusz Sołecki)
-Tomaszewo – 18 527,29 zł (Fundusz Sołecki)
-Centralne ogrzewanie w świetlicy w Dołach – 14 401,83 zł (Fundusz Sołecki)
-Zakup działki na cele rekreacyjne w m. Izdebno – 7 297,20 zł (Fundusz Sołecki)
-Dotacje dla parafii na konserwację zabytków – łącznie 40 000,00 zł (2×20000,00)
-Dotacja dla Spółek Wodnych na meliorację rowów w gminie Ostrowite – 5 500,00 zł
-Dofinansowanie transportu zbiorowego w powiecie słupeckim (PKS) – 18 100,00 zł
-Wkład własny na odnowienie pomnika Powstańców Styczniowych w Mieczownicy – 30 000,00 zł
-Wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego- schronisko Katarzynowo – 35 000,00 zł


Brak komentarzy

Dodaj komentarz