Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Budżet wykonany. Grzywiński z jednogłośnym Absolutorium.

Jednogłośnie Absolutorium z tytułu wykonania budżetu wójtowi Dariuszowi Grzywińskiemu udzielili radni Gminy Strzałkowo.

Dochody samorządu w 2021 roku wyniosły około 62 811 000 zł, a wydatki około 56 576 000 zł. Dało to nadwyżkę w kwocie około 5 235 000 zł.

Na funkcjonowanie oświaty Gmina dołożyła z własnego budżetu prawie 7 842 000 zł. Najważniejsze zrealizowane w 2021 roku to: rozbudowa sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo, budowa kanalizacji deszczowej ulicy Świerkowej w Strzałkowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Strzałkowie i Wólce, a także wyposażenie stacji uzdatniania wody w Skarboszewie.

Nie brakowało również prac związanych z gminnymi drogami takich jak między innymi: przebudowa drogi Katarzynowo-Podkornaty, budowa ulicy Świerkowej, przebudowa dróg w Rudach oraz ulicy Rolniczej w Strzałkowie.

Kolejnym ważny zadaniem była budowa szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i Wólce.

Dodatkowo powstało nowe oświetlenie uliczne w miejscowościach na terenie gminy oraz sala wiejska w Skarboszewie. Zmodernizowano także szatnie na Orliku i stworzone nowe place zabaw.

Wcześniej również jednogłośnie radni udzielili wójtowi Votum Zaufania.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz