Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Chcą budowy chodnika w Szyszłowie

Interpelację w sprawie budowy chodnika w Szyszłowie jednej z radnych do władz powiatu przekazała Natalia Bobrowska-Bartkowiak.

-W imieniu mieszkańców miejscowości Szyszłowo zwracam się da Pani z wnioskiem o pilną budowę fragmentu chodnika około 700 m tejże miejscowościwzdłuż drogi powiatowej nr 5034P.

Obecne po ob stronach drogi znajdują się rowy odwadniające, Brakuje jednak ciągu komunikacyjnego dla pieszych, poruszających się wzdłuż drogi powiatowej.

To doprowadza do niebezpiecznych sytuacji- często piesi zmuszeni są da schodzenia z pobocza przed jadącym pojazdem. Szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze.

Ze względu na nasilony ruch samochodowy często przez samochody ciężarowe i maszyny oraz silną potrzebę społeczną poprawy poziomu bezpieczeństwa proszę a potraktowanie mojego wniosku jako pilny i przekazanie po do niezwłocznej realizacji- czytamy w interpelacji radnej Gminy Ostrowite, Joanny Świderskiej – Bylewskiej

 

FOTO: Poglądowe


Brak komentarzy

Dodaj komentarz