Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Chcą pozyskać 1 700 000 zł na remonty dróg

Gmina Ostrowite z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 stara się o środki w wysokości blisko 1,7 mln zł. Całość zadań opiewa na łączną wartość 2 151 000,00 zł.

-W przyszłym roku przewiduje się następujące inwestycje drogowe będące w naszym zarządzi: Przebudowa drogi gminnej Siernicze Wielkie – Posada (1,6 km), Przebudowa drogi gminnej w m. Michałowo (900 m)
Dokończenie budowy chodnika w m. Kąpiel (550 m).

Ponadto Powiat Słupecki złożył wnioski na inwestycje w obrębie administracyjnym gminy Ostrowite, do których wkład własny zapewni nasz samorząd, tj.: Kosewo – Lipnica (z poszerzeniem o ciąg rowerowy), ul. Armii Krajowej w m. Giewartów (począwszy od rzeki Meszna do SP w Giewartowie – przebudowa jezdni wraz z lokalizacją ścieżki rowerowej oraz przebudową chodnika).

Będziemy czekać na pozytywne rozstrzygnięcie konkurs- informuje wójt, Mateusz Wojciechowski.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz