Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Chcą przeprowadzić termomodernizację dawnego gimnazjum

Samorząd Miasta Słupca złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii krajowej 27 w Słupcy (dawne gimnazjum)”.

Szacunkowy koszt termomodernizacji wynosi około 4 000 000 zł, z czego koszty kwalifikowane to około 3 560 000 zł.

Dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych stanowi 85% czyli około 3 026 000 zł. Po pozyskaniu środków na zadanie przewidywany termin realizacji inwestycji to 30 maja 2023 r.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz