Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Chór Quarta w Gnieźnie

19 września Męski Kameralny Chór QuartaA działający pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie uczestniczył w XXIX Gnieźnieńskich Spotkaniach Chóralnych ”Stad nasz ród” w Hołdzie Prymasowi Wyszyńskiemu w Archikatedrze w Gnieźnie. Jednym z organizatorów wydarzenia był Chór Męski Towarzystwo Śpiewacze DZWON z Gniezna, kierowany przez prezesa Bartosza Szczeszka.

W drodze do Gniezna zrealizowano krótkie nagranie filmowe pt. „Quarta w drodze”, które będzie elementem szerszej produkcji dokumentu, podsumowującego działalność i dorobek chóru w dwudziestoleciu pracy artystycznej. Wyżej wymienione materiały realizują konińscy filmowcy Andrzej Moś i Grzegorz Kamiński. I to ten drugi towarzyszył chórowi, utrwalając to wydarzenie na taśmie filmowej.

Po mszy świętej chór Quarta, z uwagi na narzucony przez organizatora limit czasowy, przed ołtarzem głównym wykonał tylko dwa utwory: ”Libre me Domine” w opracowaniach trzygłosowych Henryka Burdy, założyciela i opiekuna zespołu aż do jego śmierci w 1991 roku, oraz „Święty, Święty”, kompozycja na chór czterogłosowy a cappella pod kierownictwem dyrygenta i kierownika artystycznego Waldemara Matuszaka.

Prezentację chóru Quarta zwieńczyły długotrwałe oklaski chórzystów z innych zespołów reprezentujących region Wielkopolski. Dla występujących były przygotowane przez organizatorów dyplomy uczestnictwa, upominki i kwiaty.Po występie liczne grono chórzystów musiało wracać pilnie do Zagórowa, dlatego też grupa nie uczestniczyła w finalizującym to wydarzenie artystyczne spotkaniu integracyjnym. Piszący ubolewa nad tym, gdyż przepadła doskonała okazja, szczególnie w czasie pandemii, aby podtrzymać i nawiązać kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować nawiązaniem współpracy, przede wszystkim z gnieźnieńskim chórem Dzwon.

Amatorskie życie artystyczne jest bardzo złożone i rozumie je ten, kto poświecił mu wiele lat życia, wzbogacając krajobraz kulturowy regionu.Godny odnotowania jest fakt, że wszyscy przedstawiciele chóru Quarta wykazywali zadowolenie i satysfakcję z prezentacji artystycznej wykonanej w katedrze gnieźnieńskiej.

Przy pożegnaniu przed budynkiem MGOK w Zagórowie po raz kolejny chór Quarta mógł stwierdzić, że jego prezentacja została dostrzeżona i wysoko oceniona przez odbiorców. Grupa ludzi, którzy na co dzień śpiewają w chórze pod kierownictwem Waldemara Matuszaka, są doskonałą wizytówką promującą Gminę Zagórów i wzbogacającą jej potencjał artystyczny.

 

TEKST/FOTO: Waldemar Matuszak, dyrygent i kierownik artystyczny Męskiego Kameralnego Chóru QUARTA/Grzegorz Kamiński


Brak komentarzy

Dodaj komentarz