Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Chwile grozy w DPS Skubarczewo

W Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie wybuchł pożar. Po ewakuacji mieszkańców, okazuje się, że brakuje jednej osoby. Rozpoczynają się poszukiwania… Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń, przeprowadzonych ostatnio w placówce.

W ćwiczeniach zgrywających brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG, Policji oraz służb, inspekcji i instytucji powiatowych oraz gminnych, tj. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słupcy i Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego w Orchowie. Scenariusz ćwiczeń wyglądał następująco: W wyniku celowego działania jednego z pensjonariuszy powstaje pożar w jednym z pomieszczeń mieszkalnych na I piętrze budynku. Pożarem w początkowej fazie objęte jest częściowo wyposażenie pokoju mieszkalnego. Zdarzenie zostało zauważone przez jednego z pracowników DPS, który dostrzegł poruszenie wśród pensjonariuszy oraz dym wydobywający się z jednego z pomieszczeń. Pracownik niezwłocznie poinformował o zaistniałym zdarzeniu dyrektora oraz ostrzegł pracowników i mieszkańców. Dyrektor z kolei powiadomił Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Słupcy. Z uwagi na rozwój pożaru oraz silne zadymienie na korytarzu, podjęcie próby gaszenia pożaru przez personel DPS okazało się niemożliwe. Przystąpiono do ewakuacji pensjonariuszy z zagrożonego obiektu na zewnątrz budynku. W zagrożonym pożarem skrzydle obiektu przebywało 11 osób. Na miejsce zdarzenia przybywa pierwszy zastęp z KSRG OSP Orchowo. Po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania sytuacji pożarowej nastąpiło przekazanie pierwszych informacji do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy. W chwili przybycia I zastępu na miejsce zdarzenia pożarem objęte są już 3 pomieszczenia mieszkalne na I piętrze budynku. Występuje zadymienie na korytarzu pierwszego piętra. Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy strażackie. Kierujący Działaniami Ratowniczymi w wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustala, że pożar rozwija się na I piętrze budynku oraz na poddaszu. Trwa ewakuacja osób zagrożonych z prawego skrzydła budynku. Podawane są strumienie wody na źródła ognia oraz kontynuowana jest ewakuacja poprzez klatkę schodową i podnośnik z zewnątrz. Pożar został zlokalizowany. Dla zapewnienia ciągłości zaopatrzenia wodnego wykorzystano zbiornik przenośny zasilany z hydrantu nadziemnego oraz przez dowożenie. Ewakuowane osoby z budynku DPS umieszczono w zorganizowanym szpitalu polowym. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono brak 1 osoby, która oddaliła się w nieznanym kierunku. Rozpoczyna się akcja poszukiwawcza w pobliskim lesie, gdzie po długim czasie kończy się odnalezieniem pensjonariusza, który wykazywał objawy po zażyciu prawdopodobnie dopalaczy.

Ćwiczenia miały na celu m.in. sprawdzenie umiejętności przekazania i przyjęcia zgłoszenia o zagrożeniu, sprawdzenie powiatowego planu ratowniczego w aspekcie dysponowania sił i środków, współdziałanie jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z Gminnym i Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz instytucji wspierających oraz doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych. Po części praktycznej wszyscy przemieścili się do strażnicy KSRG OSP Orchowo, gdzie dyrektor DPS Skubarczewo Andrzej Nowakowski przedstawił specyfikę placówki, którą kieruje. Na koniec odbyło się szkolenie teoretyczne z zakresu: prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych w tego typu obiektach, organizacji łączności radiowej na miejscu akcji, ogólnych zasad BHP obowiązujących strażaków OSP oraz zagrożeń związanych z tlenkiem węgla.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz