Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Co zagraża naszemu bezpieczeństwu?

470 zgłoszeń o niepokojących obywateli zdarzeniach zanotowała słupecka policja dzięki programowi Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa.

Program Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa działa na terenie województwa wielkopolskiego od 20 września. W powiecie słupeckim do końca 2016 roku zanotowano w nim 470 zgłoszeń. Policjanci po sprawdzeniu zgłaszanych problemów potwierdzili zasadność 56 przypadków.

Najczęściej zgłaszano:
– nieprawidłowe parkowanie – 92 przypadki
– spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 91 przypadków
– używanie środków odurzających- 81 przypadków
– przekraczanie dozwolonej prędkości – 77 przypadków
– zła organizacja ruchu drogowego – 54 przypadki
– miejsca grupowania się małoletnich – 28 przypadków
– akty wandalizmu – 14 przypadków.

Pojedyncze zgłoszenia dotyczyły żebractwa, wypalania traw, dzikich wysypisk śmieci, nielegalnej wycinki drzew i innych. Najwiecej potwierdzonych przypadków zagrożeń bezpieczeństwa zanotowano w kategoriach: przekraczanie dozwolonych prędkości ( 33 przypadki) i nieprawidłowe parkowanie (13 przypadków), a następnie spożywanie alkoholu (4) i używanie środków odurzających (5). Najwiecej zgłoszeń wpływało z terenu Słupcy i Strzałkowa.

Zaznaczenie zagrożenia na mapie oznacza też, że policjanci (najczęściej dzielnicowi) będą patrolować wskazany rejon częściej, aż do momentu wyeliminowania negatywnego zjawiska.

-Interaktywna Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa cały czas i zachęcamy do jej redagowania.Należy jednak zaznaczyć, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji.

W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997. Prosimy jednak o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji- mówią funkcjonariusze.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz