Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Czy Powidz zostanie miastem?

Już wkrótce w Gminie Powidz odbędą się konsultacje społeczne związane z pomysłem nadania miejscowości praw miejskich. Z taką inicjatywą wyszedł radny, Stanisław Tomaszewski.

-W dniach 1-10 marca przeprowadzane będą konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Powidz! W dniu 10 lutego 2022 roku Rada Gminy Powidz większością głosów podjęła Uchwałę nr XXXV/306/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Powidz w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Powidz.

Przed podjęciem decyzji polecamy zapoznać się z informacjami z ulotki, dostępne również na stronie: TUTAJ.

 

Ankiety konsultacyjne będą dostępne:

–  w Urzędzie Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz,
– w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz, ul. Park Powstańców Wlkp. 25, 62-430 Powidz,
– na stronie internetowej Urzędu Gminy
– u sołtysów poszczególnych sołectw.

 

Ankiety do mieszkańców Powidza trafią również za pośrednictwem Poczty Polskiej. W kopertach umieszczone zostaną 2 ankiety na domostwo- więcej można pobrać w wyżej wymienionych miejscach.

 

Wypełnioną ankietę będzie można złożyć w następujący sposób:

– wysłać drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie ankiety) na adres poczty elektronicznej: konsultacje@powidz.pl,
– włożyć w Urzędzie Gminy Powidz do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy, w zamkniętej kopercie,
– przekazać za pośrednictwem Sołtysa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, w zamkniętej kopercie,
– wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz, w zamkniętej kopercie.

Wszystkich pełnoletnich mieszkańców gminy zachęcamy do udziału w konsultacjach!- czytamy na stronie Urzędu Gminy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz