Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Czy w Powidzu nie chcą Amerykanów?

Sporo kontrowersji wywołał tekst zamieszczony kilka dni temu w ogólnopolskich mediach. Sprawa dotyczy obecności wojsk amerykańskich na terenie Powidza.

Chodzi o publikację portalu Wirtualna Polska pod tytułem “W Powidzu rośnie bunt przeciwko Amerykanom. Miało dojść do utarczek z żołnierzami” Możecie przeczytać ją TUTAJ.

Do sprawy odniósł się wójt, Jakub Gwit, który uważa, że tekst mija się z prawdą. -Informacje przekazywane w artykule W Powidzu rośnie bunt przeciwko Amerykanom na portalu WP.pl są niewiarygodne, niesprawdzone i przedstawiają w niekorzystnym świetle sytuację w Gminie Powidz.
Wg informacji Urzędu Gminy Powidz, nie jest prawdą, że:licznie wpływają skargi do wójta dotyczące zdarzeń z Amerykanami, a także, że dochodziło w ostatnim czasie do bójek lub awantur czy też zniszczeń mienia (zniszczenia mienia rozpatruje specjalna komisja przy MON, informacje na temat sposobu postępowania w takich sytuacjach posiada tutejszy urząd).

Poza tym na terenie Gminy Powidz nie ma: rond i sygnalizacji świetlnych, wobec czego podawanie informacji o ich taranowaniu jest nieprawdziwe. Stan oczyszczalni ścieków wytrzymuje obecny zrzut z obszarów wojskowych, nie było trzeba wdrażać awaryjnych zrzutów czy też wywozów beczkami. Należy też zauważyć, że wbrew temu co opisywane jest w artykule, odpływ ścieków oczyszczonych następuje w zupełnie innym kierunku niż Jezioro Powidzkie, do Strugi Bawół, a więc w przypadku awarii wyciek nie nastąpi do Jeziora, oddalonego ok 3 km od oczyszczalni- tłumaczy Jakub Gwit.

-Moja wypowiedź udzielona autorowi artykułu została wykorzystana w bardzo krótkim fragmencie, który pomimo przesłanej do redakcji prośby, nie został przeze mnie autoryzowany.Gmina Powidz i inne samorządy prowadzą dialog z administracją państwową w celu podołania nowym wyzwaniom w związku z rozwojem bazy, w tym w zakresie: wodociągów, kanalizacji i dróg. Zależy nam, żeby działania związane z rozwojem bazy miały charakter zrównoważony, uwzględniający charakter przyrodniczo – turystyczny gminy. Napędzenie złych emocji i sytuacji konfliktowych w tym nie pomaga. Potrafimy współpracować- dodaje wójt Gminy Powidz.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz