Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Czym są akcje i jak zacząć w nie inwestować?

Najpopularniejszym sposobem gry na giełdzie jest z pewnością zakup akcji. Czym są akcje? W jaki sposób można zacząć w nie inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

Czym są akcje?

Akcje instrumenty finansowe emitowane przez uprawnione do tego przedsiębiorstwa, czyli spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Akcje uprawniają ich właścicieli do udziału w majątku spółki oraz wypłacanej przez nią dywidendzie. Warto również mieć świadomość, że spółki decydują się na emisję akcji w celu uzyskania dodatkowych środków na rozwój działalności, czy pokrycie bieżących wydatków. Więcej informacji na temat akcji giełdowych można znaleźć w artykule, który przedstawia również prawa związane z posiadaniem akcji.

 

Jak zacząć inwestować w akcje?

Warto mieć świadomość, że inwestować w akcje może praktycznie każdy człowiek. Kryterium jest w tym przypadku posiadanie odpowiedniego rachunku maklerskiego, który należy założyć u brokera. Broker jest zatem pośrednikiem pomiędzy inwestorem, a giełdą. Obecnie większość brokerów działa w Internecie, w związku z czym rachunek maklerski można założyć bez wychodzenia z domu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat należy zapoznać się z ofertą konkretnego brokera. Posiadając rachunek maklerski należy zasilić go przelewem z konta bankowego, a środki te umożliwiają zakup pierwszych akcji.

 

O czym pamiętać inwestując w akcje?

Chcąc otworzyć rachunek maklerski i zacząć inwestować w akcje należy zdawać sobie sprawę z faktu, że wiąże się to z ryzykiem. Oznacza to, że każda inwestycja może przynieść zarówno zysk, jak i stratę. W związku z tym należy być odpowiednio przygotowanym oraz rozumieć to, w co się inwestuje. Warto również podkreślić, że inwestowanie w akcje może przybrać formę krótkoterminową (spekulacyjną) oraz długoterminową. W pierwszym przypadku gra na giełdzie to spekulacja, która opiera się na wykorzystywaniu konkretnych trendów, a co za tym idzie uzyskiwaniu szybkiego zysku. W przypadku inwestowania długoterminowego portfel inwestycyjny charakteryzuje się stałością, a inwestor liczy na długoterminowy zysk oraz ewentualne dywidendy, które zwiększają stopę zwrotu. Inwestowanie długoterminowe nie wymaga stałego śledzenia kursów akcji i szybkiego reagowania. Inwestor opiera się natomiast na danych makroekonomicznych, kondycji spółek oraz analizie fundamentalnej.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w akcje wbrew pozorom nie jest trudne i może to robić praktycznie każdy. Sukces inwestycji jest jednak uzależniony od posiadanej wiedzy oraz umiejętności, które najłatwiej zdobyć w praktyce.

 

*Artykuł sponsorowany