Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Dadzą zarobić lokalnym firmom

W siedzibie słupeckiego starostwa doszło do podpisania „Programu Zatrudnienia” – porozumienia o współpracy w celu Rozwoju Kompetencji Lokalnych Pracowników dla Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Stronami porozumienia są: Powiat Słupecki, Gmina Powidz oraz GSCS Manpower Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zważywszy, że Polska i Państwa Członkowskie NATO kontynuują wzmacnianie swoich więzi militarnych i można zasadnie oczekiwać, iż Baza Lotnictwa Wojskowego w Powidzu w najbliższej przyszłości przyjmie większą, niż obecnie, liczbę żołnierzy z Państw Członkowskich NATO. Wiadomo też, że usługi, które nie są wykonywane przez żołnierzy są zwyczajowo realizowane przez cywilnych pracowników kontraktowych.

Dlatego też zostanie przygotowany plan stworzenia lokalnych kompetencji w zakresie świadczenia usług dla wojska, a będą one realizowane przez lokalnych pracowników (lokalne firmy), które zapewne będą chciał skorzystać z możliwości oferowanych przez współpracę z Bazą Lotniczą w Powidzu.

Celem podpisanego porozumienia jest, przede wszystkim, znalezienie zatrudnienia, a tym samym wykorzystanie potencjału ekonomicznego, jaki daje Baza Lotnictwa; podnoszone będą umiejętności i kwalifikacje lokalnych pracowników; umożliwienie konkurowania lokalnych firm z zagranicznymi dostawcami Bazy.

Powiat i Gmina wyznaczają GSCS na swojego partnera Programu Zatrudnienia, w celu zapewnienia społecznościom lokalnym wsparcia przy podejmowaniu działań, służącym lokalnym potrzebom w zakresie zwiększenia możliwości zatrudnienia, dywersyfikacji gospodarczej.

Aby ułatwić realizację Programu Zatrudnienia zostanie otwarte biuro firmy GSCS w miejscu z łatwym dostępem mieszkańców i potencjalnych klientów. Zostanie też nawiązana współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, celem przekazywania informacji o przewidywanych wymaganiach w zakresie pracowników dla Bazy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz