Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Długie głosowanie w Powidzu

Nie do końca zgodnie z planem przebiegała I Sesja Rady Gminy Powidz. Obrady zostały przerwane już przy wyborze przewodniczącego. Ostatecznie jednak po dłuższej przerwie udało się dobrnąć do końca. 

Do obrad zasiadło 14 radnych, ponieważ z mandatu zrezygnować musiał nowo wybrany wójt gminy Jakub Gwit. Przypomnijmy, że oprócz niego w skład Rady po ostatnich wyborach weszli: Krzysztof Bartkowiak, Hanna Bełdzikowska, Jan Nowak, Michał Imbiorowicz, Jerzy Kapela, Lucyna Kasprzyk, Jadwiga Kluczka, Józef Nowak, Bogdan Piotrowski, Adrianna Roszak-Indycka, Hanna Szymańska, Arkadiusz Szymański, Włodzimierz Wełnic, Karol Wiśniewski i Daniel Żurek. Jednym z pierwszych punktów obrad był wybór nowego przewodniczącego Rady Gminy. Na to stanowisko nominowani zostali Lucyna Kasprzyk i Hanna Bełdzikowska. Zdania radnych był jednak podzielone i to dosłownie pół na pół. Głosowanie na obie kandydatury powtarzano aż czterokrotnie, jednak w wyniku braku uzyskania większości przez obie kandydatki wybór nie doszedł do skutku. Za każdym razem był remis 7:7. Wtedy nastąpiła długa przerwa, po której radni mieli zdecydować o terminie kolejnych obrad.

Okazało się jednak, że doszli do porozumienia i dopiero w piątym głosowaniu, po wycofaniu się wspomnianych kandydatek, jednogłośnie przewodniczącym Rady został wybrany Bogdan Piotrowski. Wiceprzewodniczącymi zostały z kolei Hanna Bełdzikowska i Lucyna Kasprzyk. Ponadto dokonano wyboru przewodniczących poszczególnych komisji. Pracami Komisji Rewizyjnej kierował będzie Michał Imbiorowicz, Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Jerzy Kapela, Komisji Budżetowej Jadwiga Kluczka, a Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Anna Szymańska.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz