Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Dokończą przebudowę rynku w Powidzu. Gmina ogłosiła przetarg.

Kolejne informacje dotyczące inwestycji związanej z przebudowa rynki w swojej miejscowości przekazała Gmina Powidz.

-Zakończona została inwentaryzacja robót w toku w związku ze złożeniem przez Gminę Powidz w dniu 20.10.2022 r. oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy z na roboty budowlane z Wykonawcą Tech-Fen Grzegorz Osiewała w zakresie zadania pn. ,,Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu”, realizowanego z udziałem środków UE w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że w ramach czwartego niedokończonego etapu, zrealizowano prace o wartości 685 766,12 zł brutto na zakładane w tym etapie 1 035 561,32 zł brutto (wg cen Wykonawcy z 2020 r.)

Ponadto wezwano Wykonawcę do napraw usterek, które zdiagnozowano na wcześniej już wykonanych odcinkach (w ramach wcześniejszych etapów). W przypadku braku rekcji, możemy zlecić te naprawy innemu podmiotowi na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

Na dokończenie przebudowy ogłoszone zostało postępowanie przetargowe. Zakres obejmuje wykonanie chodników i nawierzchni wraz z siecią wodociągową i kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania z ul. Warszawską i Dorszewskiego, uzupełnienie małej kostki w opaskach, dostarczenie małej architektury. Termin składania ofert upływa 22 grudnia br. Czas na wykonanie robót to do 126 dni od dnia zawarcia umowy-czytamy na stronie Gminy Powidz.

 

FOTO: Archiwum


Najnowszy komentarz
  • Niestety kolejny przykład tego, jak sie wychodzi na tym , jak się chce oszczędzić. W myśl starego porzekadła: chytry 2x traci. Rozumiem że był przetarg i wybrano najtańsza ofertę ale czy nikomu nie przyszło na myśl żeby sprawdzić dlaczego jest tak bardzo tanio i dlaczego cena tak bardzo różniła się od pozostałych ofert? Na rażąco niską cenę w zamówieniach jest paragraf i można było z niego skorzystać. A teraz bujacie się z tym remontem kilka lat, dolozycie do tego jeszcze sporo kasy i gwarantuję, że w niedalekiej przyszłości trzeba będzie zrobić kolejny remont, bo to już było widać od samego początku jak ta firma prowadziła prace. Kostka się ruszała nawet pod niewielkim naciskiem.

Dodaj komentarz