Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Doposażą przedszkola?

O środki finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stara się Gmina Słupca, która pozyskane fundusze chce przeznaczyć między innymi na zakup sprzętu do swoich przedszkoli.

Przypomnijmy, że na terenie gminy funkcjonują cztery oddziały przedszkolne, dwa w Szkole Podstawowej w Koszutach i dwa przy Szkole Podstawowej w Kotunii znajdujące się w Wierzbocicach i Kowalewie Opactwie. Projekt w ramach którego gminny samorząd chce pozyskać dofinansowanie nosi nazwę „Oddziały przedszkolne na szóstkę z plusem”. Jest on realizowany w celu wyrównywania szans edukacyjnych w systemie oświaty. Jego przygotowaniem zajęły się Ewa Romanowska i Agnieszka Włodarczyk, a także dyrektorzy szkół Anna Dranikowska i Jolanta Kamińska. Projekt, którego beneficjentem jest Gmina Słupca jest realizowany przez miejscową Samorządową Administrację Szkół i Przedszkoli. Kwota jaką można pozyskać to ponad 346 000 zł. Docelowo ma ona zostać przeznaczona na budowę placu zabaw, doposażenie kuchni, zakup tablic interaktywnych i pomocy naukowych.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz