Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Droga przez Łężec będzie przebudowana

Gmina Strzałkowo w ramach porozumienia z Miastem Słupca planuje przebudowę drogi przez m. Łężec, łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 3040P.

Odcinek ma długość blisko 2400 metrów z czego ok. 770 metrów leży na terenie Miasta Słupca, a 1605 metrów na terenie Gminy Strzałkowo.

Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Jej koszty pokrywa w 67% Gmina Strzałkowo oraz w 33% Miasto Słupca.

W ramach zadania planuje się budowę drogi o szerokości 6 metrów wraz z chodnikiem z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości 3 metrów oraz oświetlenie sieciowe na całym odcinku drogi.

Według wstępnej koncepcji projektanta konieczne będzie wykupienie pasa gruntu z działek przyległych do pasa drogowego.


Najnowszy komentarz
  • Czy w związku z tym zadaniem jest w planach założenie kanalizacji? Skoro już coś robić to od początku do końca!Prosimy mieć na uwadze także potrzeby mieszkańców.

Dodaj komentarz