Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Drożej za wodę, drożej za ścieki

Niewielkie podwyżki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków czekają mieszkańców Słupcy. Uchwała w tej sprawie podjęta została na wczoraj sesji Rady Miasta.

Podwyżki są symboliczne i związane z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi określonymi w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wzrost stawki za 1 m3 wody wyniesie 6 gr, a za 1 m3 ścieków 10 gr. Średnia podwyżka dla jednej osoby ma oscylować wokół kwoty około 37 gr na miesiąc.Oprócz wspomnianej kwestii na wczorajszej sesji radni przegłosowali także informacje z wykonania w 2014 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tak samo pozytywnie zaopiniowali działalność w ubiegłym roku jednostek podległych miastu, czyli Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na zakończenie obrad podjęto również uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Słupcy w związku z zarządzonymi na 10 maja wyborami prezydenckimi. Będzie on się znajdował w słupeckim szpitalu.


Najnowszy komentarz
  • W Polsce mamy deflację a w Słupcy inflację ?

Dodaj komentarz