Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Dwudzieste Absolutorium dla Grażyny Kazus

W czwartek podczas sesji, Rada Gminy Słupca udzieliła wójtowi Grażynie Kazuś wotum zaufania oraz Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

12 radnych była za udzieleniem wójt Absolutorium, przeciw zagłosował Łukasz Graczyk, a od głosu wstrzymali się Kazimierz Spławski i Joanna Przybylska.

-Wójt Gminy przedstawiła raport o stanie Gminy Słupca za 2021 rok, a także sprawozdanie z realizacji budżetu za 2021 rok.

Ponadto wyraziła swoje podziękowania za współpracę radnym i sołtysom, pracownikom urzędu, Kierownikom jednostek podległych oraz Skarbnikowi Gminy Słupca- czytamy na stronie Gminy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz