Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Dzielnicowy na spotkaniu z młodzieżą wyjeżdżającą na praktyki zawodowe

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Zagórowie asp. szt. Paweł Ławniczak spotkał się z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie wyjeżdżającymi na praktyki zawodowe do Grecji w ramach projektów Erasmus+, aby przybliżyć im zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać podczas podróży oraz w czasie pobytu w obcym państwie.

W związku z zapewnieniem bezpiecznego wyjazdu i pobytu w Grecji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Teleinformatycznego zostało zorganizowane spotkanie ze starszym dzielnicowym aspirantem sztabowym Pawłem Ławniczakiem.

Podczas prelekcji młodzież została zapoznana z zagrożeniami dla zdrowia i życia (handel ludźmi), zagrożeniami towarzyszącymi przemieszczaniu się, a także kradzieżą bagażu, pieniędzy, utratą dokumentów czy odpowiedzialnością karną.

Funkcjonariusz w czasie spotkania zapoznał młodzież ze sposobami przeciwdziałania i zabezpieczania się przed możliwością stania się ofiarą handlu ludźmi, odniósł sie do przypadków łamania praw człowieka, a także przekazał wiedzę w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Poruszone zostały również aspekty związane z zasadami zachowania na lotnisku, podczas nawiązywania przygodnych znajomości, a także odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie.

Na zakończenie uczniowie otrzymali ulotki informacyjno-edukacyjne na temat zjawiska handlu ludźmi.

 

TEKST/FOTO: Policja Słupca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *