Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Dzielnicowy na spotkaniu z młodzieżą wyjeżdżającą na praktyki zawodowe

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Zagórowie asp. szt. Paweł Ławniczak na początku września zorganizował spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie wyjeżdżającymi na praktyki zawodowe do Nea Mesangala w Grecji, aby przybliżyć im zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać podczas podróży oraz w czasie pobytu w obcym państwie.

Funkcjonariusz w czasie spotkania zapoznał młodzież ze sposobami przeciwdziałania i zabezpieczania się przed możliwością stania się ofiarą handlu ludźmi, a także przekazał wiedzę w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Poruszone zostały aspekty związane z zasadami zachowania na lotnisku, podczas nawiązywania przygodnych znajomości, a także odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie.

Na zakończenie uczniowie otrzymali ulotki informacyjno-edukacyjne na temat zjawiska handlu ludźmi.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz