Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Dzień Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich „Maciejka”

Koło Gospodyń Wiejskich w Młodziejewicach „Maciejka” 11 marca świętowało Dzień Kobiet.

Impreza odbyła się w Sali Wiejskiej w Młodziejewicach.

W spotkaniu brało udział blisko 30 członkiń. Przybyli zaproszeni goście, czyli zastępca wójta Tomasz Gałan, Radny Olech Głodkowski i Sołtys Młodziejewic Andrzej Sobkowiak.

Wszystkie Panie zostały obdarowane kwiatami i upominkami, był to bardzo doniosły wieczór.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz