Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Dziurawa strefa parkowania w Słupcy?

Mieszane uczucia wśród mieszkańców naszego miasta budzi zbliżające się wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Negatywny odbiór takiej decyzji Rady Miasta potęguje fakt, że niektóre z ulic i chodników na których strefa ma obowiązywać są w tragicznym stanie.

Przypomnijmy, że już jakiś czas temu radni przegłosowali powstanie płatnych parkingów w naszym mieście. Zdaniem wielu z nich takie działanie usprawni organizację ruchu w centrum miasta. Strefa ma objąć 154 miejsca parkingowe w najważniejszych punktach w mieście. Chodzi o ulicę Poznańską, Plac Wolności, ulicę Poprzeczną, część ulicy Sukienniczej oraz Mickiewicza. Głównym przeciwnikiem uchwały był radny Józef Graczyk, który swoją decyzję argumentował tym, że ulice te nie są w ogóle przystosowane do tego, aby pobierać opłaty za postój w tych miejscach. -Są dziurawe, krzywe i nie ma tam żadnych chodników- mówił radny, który podkreślał również, że płatne parkingi to dobry pomysł, ale powinien być realizowany stopniowo.

Tymczasem wprowadzenie płatnych parkingów w Słupcy planowane jest już niebawem. Strefa ma zacząć działać miedzy 1, a 15 czerwca. Na naszą redakcyjną skrzynkę otrzymaliśmy wiadomość od jednego z mieszkańców naszego regionu, który takim działaniem władz jest oburzony. -Przeczytałem w informatorze Słupeckim o planowanej płatnej strefie parkingowej. Może najpierw warto by było obejrzeć ulice, stan chodników w Słupcy, a potem dopiero silić się na metropolię. W załącznikach wysyłam przykładowe dziury w chodnikach na ulicach, które mają być objęte płatną strefą. Zdjęcie jest z ulicy Sukienniczej. Prosiłbym o przyjrzenie się sprawie i uświadomienie Radzie Miasta , że mieszkańcy oczekują w pierwszej kolejności dbałości o bezpieczeństwo i estetykę ulic, a w dalszej kolejności można by pomyśleć o strefie płatnego parkowania- pisze nasz czytelnik.  Nadesłane zdjęcie możecie zobaczyć wyżej.

Z całą sprawą zwróciliśmy się do Grzegorza Kozielskiego z Referatu Utrzymania Infrastruktury Miejskiej. Twierdzi on, że zgodnie z przyjętymi założeniami już w tym tygodniu ulice, na których ma obowiązywać strefa płatnego parkowania zostaną uporządkowane tak jak to zwykle bywa na wiosnę. – Chodzi zresztą nie tylko o te ulice, ale o wszystkie na terenie miasta. Uzupełnimy ubytki jezdni w pasie asfaltowym, przejrzymy też ubytki w chodnikach. Tam gdzie oznaczenie niektórych miejsc będzie budziło wątpliwości również zostanie ono poprawione. Na początku czerwca planujemy też zamontować parkomaty. Ewentualne dochody ze strefy parkowania w zdecydowanej większości lub też w całości przeznaczymy na naprawę nawierzchni w tych miejscach. Mam tu na myśli gruntowe budowy chodników, czy budowy jezdni- mówi Kozielski. Miasto już wybrało operatora całej inwestycji. Parkomaty jakie zainstalowane zostaną w Słupcy mają działać na zasadzie dwuletniej dzierżawy. Nad działaniem całej strefy będą czuwać dwie osoby, których zadaniem będzie głównie praca w terenie. Więcej o strefie parkowania przeczytacie pod poniższym linkiem.

Płatne parkingi w Słupcy przegłosowane

 

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz