Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

E-dokumentacja w słupeckim szpitalu?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy podpisał trójstronną umowę o współpracy w ramach projektu, dzięki któremu w naszej placówce, podobnie jak w innych wielkopolskich szpitalach, wdrożona zostanie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.

Podpisanie trójstronnych umów miało miejsce 23 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W spotkaniu wziął udział także starosta Mariusz Roga oraz dyrektor SP ZOZ Słupca, Iwona Wiśniewska. Umowę podpisały: samorząd województwa (Lider Projektu), podmioty lecznicze (Wstępny Partner) oraz jednostki samorządu terytorialnego (Wstępny Partner Finansujący). Po okresie przygotowawczym, wykonaniu inwentaryzacji we wszystkich szpitalach, placówki będą mogły podjąć ostateczną decyzję o podpisaniu Umowy Partnerstwa.

Celem projektu jest wyposażenie szpitali w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Chodzi o wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do Systemu Informacji Medycznej i tworzących się Platform P oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej. Umożliwi ona przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Projekt ma być sfinansowany z WRPO 2014 +. Kwota dofinansowania wynosi 63,8 miliona złotych, a całkowita wartość projektu to 75 milionów złotych i obejmuje 85 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny partnerów to zaliczka – 15.000 zł. Ostateczna kwota dofinansowania z WRPO dla każdego szpitala oraz wkład własny zostanie określony po analizie potrzeb każdego szpitala.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz