Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Ekomural powstanie w Słupcy?

Wniosek w sprawie dofinansowania stworzenia specjalnego murala złożył miejski samorząd.

-Wspólnie ze Stowarzyszeniem im. Apolinarego Szeluty w Słupcy złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departament Korzystania i Informacji o Środowisku w Poznaniu wniosek na ekomural malowany farbami antysmogowymi.

Projekt ma na celu promocję ekologii i ochrony powietrza poprzez zastosowanie nowoczesnych form i środków, które oczyszczają powietrze z tlenku azotu. Całkowity koszt projektu to 14 750,00 zł, natomiast wnioskowana kwota wynosi 11 690,00 zł.

Każdorazowo złożony wniosek kwituję na sesji kilkoma słowami, niemniej chciałbym podkreślić, że zawsze wymaga on pracy wielu osób, czasami współpracy referatów Urzędu Miasta w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, które są załącznikami do wniosku (np. wniosek termomodernizacyjny wymagał audytu energetycznego, planu gospodarki niskoemisyjnej).

Jest to proces bardziej złożony niż zamykający się w dwóch zdaniach- mówił podczas sesji burmistrz, Michał Pyrzyk.

Co Waszym zdaniem powinno się na nim znaleźć?

 

FOTO: Poglądowe/Natalia Rak / Ermelinda Rodilosso, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons


Brak komentarzy

Dodaj komentarz