Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Ferie z Ekonomią w Drążnej

W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej po raz kolejny zagościł projekt ekonomiczny „Ferie z ekonomią”. Jest to program edukacji ekonomicznej kształtujący kluczowe kompetencje finansowe i społeczne oraz postawę przedsiębiorczą wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

„Ferie z ekonomią” to dodatkowe zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości oraz planowania własnych finansów osobistych, realizowane w trakcie jednego tygodnia ferii zimowych. W szkole w Drążnej odbyły się w dniach 17-21 stycznia 2022r. W programie wzięło udział 65 szkół z całej Polski, Szkoła Podstawowa z Drążnej to jedna z trzech szkół zakwalifikowana z Wielkopolski.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy, postaw przedsiębiorczych i umiejętności w zakresie bankowości (w tym produktów bankowych), sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym, a także poznanie zadań NBP i roli pieniądza wśród uczniów klas VII i VIII podczas zajęć pozalekcyjnych w okresie ferii zimowych.

Za organizację i prowadzenie zajęć w szkole odpowiadał pan Marcin Majdecki – nauczyciel szkoły oraz pan Karol Myćka – student Instytut Ekonomii i Finansów – Uniwersytetu Rzeszowskiego.Zajęcia miały nie tylko wymiar teoretyczny, ale przede wszystkim realizowały były w formie gier dydaktycznych. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs indywidualny z nagrodą główną jaką była gra Monopoly. Uczniowie pracowali w parach oraz grupach. W czasie projektu zaplanowane były dwa wyjazdy. Jeden do przedsiębiorcy – Fabryki Mebli Ceglewski z Piotrowic, drugi do banku. Niestety wizyta w banku z powodu epidemii nie była możliwa, ale zajęcia z pracownicami banku Santander ze Słupcy odbyły się w szkole.

Grupa uczniowska pracując rozwijała swoją kreatywność, wykazywała się inicjatywami, podejmowała decyzje, prezentowała i uzasadniła swoje zdanie. Pracując nad nie zawsze łatwymi zadaniami świetnie się bawiła. „Ferie z ekonomią” odbywają się pod patronatem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego.

 

TEKST/FOTO: Szkoła Podstawowa w Drążnej


Brak komentarzy

Dodaj komentarz