Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Fundusz Sołecki nie na konsumpcję podczas festynów

Szeroko omawiane podczas ostatniej sesji Rady Gminy Słupca było przeznaczenie środków z Funduszów Sołeckich na organizację lokalnych festynów. Wszystko za sprawą zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Fundusz Sołecki to środki z budżetu Gminy, o których przeznaczeniu na swoim terenie decydują sami mieszkańcy sołectw. Ich cele bywają różne od drobnych remontów, jak na przykład instalacja oświetlenia po imprezy integracyjne.

Właśnie do organizacji tych ostatnich są największe zastrzeżenia. Ma je Regionalna Izba Obrachunkowa, która opiniuje projekt budżetu Gminy na przyszły rok. Jej zdaniem środki z budżetu nie mogą być przeznaczane na tak zwaną konsumpcję, czyli zakup wyżywienia na wspomniane imprezy.

-Organy Gminy powinny przeanalizować, czy wskazane wydatki wiążą się z realizacją zadań gminy i mogą być finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego, a także ocenić zasadność ich poniesienia. W świetle powyższego wójt Gminy Słupca jest zobowiązany do szczegółowej analizy powyższych przedsięwzięć w ramach wydatkowania Funduszu Sołeckiego i to wójt oraz Rada Gminy ma kompetencje decyzyjne, który wniosek przyjąć, a który odrzucić-czytamy w uzasadnieniu RIO.

O sprawie podczas sesji dyskutowali radni i sołtysi. -Dzięki temu funduszowi możemy zrobić coś dla mieszkańców. To jest takie święto sołectwa, jeden dzień w roku, gdzie możemy skorzystać z tego funduszu sołeckiego- mówił Krzysztof Matyjaszek, sołtys Kotuni, który tłumaczył, że z Funduszu nie jest kupowany alkohol a pokrywane są na przykład koszty dmuchawców, czy animatora podczas imprezy.

-Ostatnia kontrola RIO zakwestionowała nam wydatki na tego typu przedsięwzięcia i nie ukrywam, bo nie jest to tajemnicą, że 9 grudnia jadę na dyscyplinę finansowaną między innymi za wydanie środków finansowych z Funduszu Sołeckiego na takie przedsięwzięcia- tłumaczyła wójt, Grażyna Kazuś.

-Fundusz Sołecki to są pieniążki podatnika, a pieniążki podatnika, żeby wydać muszą być trzy razy obejrzane.Integracja, jestem za ale na pierwszym miejscu nie musi być suto zastawiony stół. Na dmuchańce jestem za tym, żeby to dzieciakom na Dzień Dziecka zafundować. Nie jestem przeciwny i myślę, że nikt tu nie będzie przeciwny, ale na konsumpcję to już naprawdę za dużo. Fundusz Sołecki powinien być tak wydany, żeby jak największa część sołectwa korzystała. Nie tylko wąska grupa ludzi- mówił radny, Józef Włodarczyk, którego zdaniem część tych środków można byłoby przeznaczyć na utwardzenie niektórych dróg w danych sołectwach, co później ułatwiłoby położenie asfaltu.

-Ja mogę się zgodzić z tym, żeby na tą konsumpcję tych pieniędzy nie przeznaczać, ale dlaczego mamy nie przeznaczać tych pieniędzy na zamki dmuchane- apelował radny Łukasz Graczyk, który podał przykłady wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego na imprezy w poprzednich latach.

Jak wytłumaczył skarbnik, Cezary Przybylski Regionalna Izba Obrachunkowa miała zastrzeżenia głównie do przekazywania środków z Fundusz Sołeckiego na konsumpcję. Tym samym na pozostałe działania w związku z organizowanymi imprezami środki będą mogły być wydawane.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz