Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Gmina Lądek dołoży na szpital, ale tylko połowę

Gmina Lądek wesprze powiat słupecki w rozbudowie szpitala. Radni zdecydowali jednak o przyznaniu tylko połowy kwoty, o którą wnioskował starosta.

Zgodnie z ustaleniami środowego spotkania starosty z samorządowcami gmin powiatu słupeckiego, temat udzielenia pomocy finansowej powiatowi na rozbudowę szpitala trafił wczoraj pod obrady sesji Rady Gminy Lądek. Na początek głos zabrał starosta, który kolejny raz omówił temat modernizacji lecznicy i poprosił o poparcie zaproponowanej przez niego koncepcji jej sfinansowania. Przypomnijmy, że koncepcja ta zakłada inwestycję na poziomie 27 mln zł, z czego 17 mln to wkład powiatu, a pozostałe 10 mln to wspólny udział gmin. Wg kryterium przeliczeniowego ustalonego przez powiat (167,4 zł pomnożone przez liczbę mieszkańców) na gminę Lądek przypadałaby kwota ok. 975 tys. zł. Jak wiadomo, póki co pomoc na tej zasadzie zadeklarowały dopiero dwa samorządy: miasto Słupca i gmina Ostrowite. – Chcę wyraźnie powiedzieć, że zasada solidaryzmu na dzień dzisiejszy nie obowiązuje i wszystko co postanowicie będzie waszą suwerenną decyzją. (…) Mimo tego, że postanowić możecie wg własnego sumienia, ja wnoszę o to, i taki wniosek do pana wójta również przesłałem, żebyście poparli jednak tę pierwotną koncepcję – mówił Mariusz Roga.

Starosta musiał też odpowiedzieć na kilka pytań. Jedno z nich dotyczyło porozumienia jakie powiat słupecki miał podpisać z gminą Strzałkowo. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miało ono polegać na tym, że gmina zadeklaruje pomoc finansową na rozbudowę szpitala w pełnym wymiarze, w zamian za wspólne inwestycje z powiatem w ramach infrastruktury drogowej. – Czy to porozumienie pomiędzy panem a wójtem zostało już podpisane? – pytał radny Zbigniew Nowak. – Nie traktuję tego przedsięwzięcia w kategorii takiej, że będziemy w jakiś sposób kupowali sobie przychylność, bo gdybym miał tyle pieniędzy, żeby każdej gminie oddać to o co tutaj walczę, to bym po prostu do państwa nie przyjeżdżał. Tam gdzie kontaktuję się w sposób nieformalny, podejmujemy pewne zobowiązania i działania. W gminie Strzałkowo doszliśmy do porozumienia i uzgodniliśmy jak ta nasza dalsza współpraca będzie wyglądała. Nie jest to mierzone żadną miarą finansową, bardziej chodzi o wzajemne wsparcie w pewnych działaniach – odpowiedział starosta.

Zanim radni przystąpili do głosowania, radny Włodzimierz Orchowski złożył wniosek, żeby kwotę zaproponowaną przez starostę obniżyć o połowę. – Rozumiem potrzeby szpitala i myślę, że każdy z nas tutaj je rozumie, ale w myśl zasady mierz zamiary na siły, uważam, że jeśli mamy ofiarować naszą pomoc, to na tyle nas stać – mówił. Propozycja radnego Orchowskiego poddana została pod głosowanie i zyskała poparcie wszystkich radnych. W ten sposób rada zadeklarowała, że gmina Lądek udzieli pomocy finansowej powiatowi słupeckiemu w wysokości ok 487 tys. zł. Taki wynik glosowania oznacza, że zaproponowany wariant rozbudowy, najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany. Mimo to starosta podziękował radnym za wsparcie i zapewnił, że będzie ich na bieżąco informował o kolejnych działaniach dotyczących modernizacji szpitala.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz