Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Gmina Lądek zakończyła inwestycję za prawie 3 miliony złotych

Prace związane z gospodarką wodno-ściekową na swoim terenie zakończyła Gmina Lądek.

-Gmina Lądek zakończyła realizację operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

Zadanie pod nazwą: „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lądek” obejmowało: przebudowę wodociągu w Ratyniu, budowę kanalizacji w Lądku, przebudowę SUW Ratyń i SUW Wola Koszucka.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Lądek Artur Miętkiewicz na ten cel udało się pozyskać 544 083 zł dofinansowania z PROW oraz 800 000 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całość zadania opiewa na kwotę 2 983 862,05 zł-czytamy na stronie Gminy Lądek.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz